نیل دیزاین درسال ۱۳۹۲ طراحی و راه اندازی گردیده است.نیل دیزاین از سرورهای داخلی و خارجی(سرور آلمان)استفاده میکند تا به کنون نیل دیزاین طراحی و نگهداری چندین هزار سایت داخلی و خارجی را برعهده داشته و هست

معنی نام نیل دیزاین

نیل یا نگار اسم دختری است که تقریبا نیمی از عمر خود را برای طراحی و تبلیغاتی صرف کرده است و هم اکنون صاحب امتیاز نیل دیزاین می باشد

دیزاین یا همان طراحی


نیل دیزاین چیست ؟

نیل دیزاین یک سامانه آنلاین طراحی وب سایت و فروشگاه اینترنتی می باشد.

نیل دیزاین چه کاری انجام می دهد ؟

نیل دیزاین یک سرور قوی برای نگهداری و یک سامانه طراحی برای وب سایت های داخلی می باشد